Stefan Rüdiger appointed as Professor of Protein Chemistry of Disease

Utrecht University has appointed Stefan Rüdiger as Professor of Protein Chemistry of Disease. Chemist Rüdiger and his group aim to tackle diseases that are caused by protein misfolding, such as Alzheimer’s disease and Huntington’s disease. They focus on how chaperones, proteins that aid other proteins to fold into their proper shape, control protein quality. Using … Read more

Stefan Rüdiger benoemd tot hoogleraar Protein Chemistry of Disease

De Universiteit Utrecht heeft Stefan Rüdiger benoemd tot hoogleraar Protein Chemistry of Disease. Scheikundige Rüdiger en zijn groep richten zich op het bestrijden van ziektes die ontstaan door het verkeerd vouwen van eiwitten, zoals de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Huntington. Ze bestuderen hoe chaperonnes, eiwitten die andere eiwitten helpen zich in hun … Read more